16 mai 2016

TEF / TEFAQ

Ce este TEF?

Testul de evaluare a limbii franceze este un test de franceză generală a Camerei de Comerţ şi Industrie Paris care are drept obiectiv de a testa nivelulcunostinţelor şi competenţelor de înţelegere şi expresie în franceză generală.

TEF oferă candidatului o « fotografie lingvistică » a nivelului său în franceză situându-l pe o scară conform Cadrului European Comun de Referinţă pentrulimbi cât şi a Nivelurilor de Competenţă Lingvistică Canadiene.

Câți pași

Testul de evaluare a limbii franceze se compune din două serii de probe:
Probe în format QCM (întrebări cu alegeri multiple), în trei părţi obligatorii.

  • Înţelegere scrisă (CE) 60 min – 50 întrebări – 300 puncte
  • Înţelegere orală (CO) 40 min – 60 întrebări – 360 puncte
  • Lexic şi gramatică (LS) 30 min – 40 întrebări – 240 puncte

Probele de producere, în două părţi la alegere.

  • scrisa (EE) 60 min – 2 subiecte de tratat – 450 puncte
  • orală (EO) 15 min – 2 subiecte de tratat – 450 puncte

Cine se poate prezenta la TEF ?

Este deschis tuturor : vă puteţi prezenta la TEF oricare ar fi vârsta dvs. sau nivelul de cunoştinţe. Nu este nevoie de nici o diplomă sau de nici un fel de pregătire specifică pentru a vă putea prezenta la TCF.

Atestarea rezultatului

Atestatul este trimis în circa două-trei săptămâni de la data aflării rezultatului. Acesta vă situează nivelul de cunoştinţe în raport cu cele 6 niveluri al Consiliului Europei pentru toatalitatea competenţelor cât şi pentru fiecare competenţă în parte.