16 mai 2016

Nivele

  • La sfârşitul acestui modul, veţi putea înţelege şi utiliza expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple, care vizează nevoile concrete. Puteţi să vă prezentaţi sau să prezentaţi pe cineva şi să puneţi întrebări unei persoane – despre locuinţa sa, relaţiile sale – şi să răspundeţi la acelaşi tipuri de întrebări. Puteţi să comunicaţi într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbeşte lent şi clar.
  • După acest modul, veţi putea înţelege fraze izolate şi expresii utilizate frecvent, din domenii de o prioritate imediată (de exemplu, informaţii personale şi familiale simple, cumpărături, mediul înconjurător, locul de muncă). Puteţi comunica sarcini simple şi obişnuite care cer doar un schimb de informaţii simple şi directe în ceea ce priveşte subiecte familiare şi obişnuite. Puteţi descrie cu mijloace simple formarea dvs, mediul înconjurător imediat şi să evocaţi subiecte, care corespund unor nevoi imediate.
  • La terminarea acestui modul, veţi putea înţelege punctele esenţiale într-un limbaj clar şi standard, despre lucruri familiare din mediul profesional, la şcoală, în timpul liber, etc. Puteţi să vă descurcaţi în cea mai mare parte a situaţiilor  întâlnite într-o călătorie, sã aveţi un discurs simplu şi coerent pe teme familiare şi pe plan personal, sã povestiţi un eveniment, o experienţa sau o dorinţă, sã descrieţi un sentiment, un scop şi să expuneţi pe scurt motivele sau explicaţiile unui proiect sau unei idei.
  • Prin intermediul acestui modul veţi putea să înţelegeţi conţinutul esenţial pe teme concrete sau abstracte într-un text complex, chiar şi o discuţie tehnică de specialitate. Puteţi comunica cu un grad de spontaneitate şi uşurinţă cu un locutor nativ. Puteţi să vă exprimaţi clar şi detaliat în ceea ce priveşte o gamă largă de subiecte, să emiteţi o părere pe teme de actualitate şi să expuneţi avantaje şi inconveniente.

  • La sfârşitul modulului, veţi putea înţelege o gamă largă de texte lungi şi exigente, precum şi sesiza semnificaţii implicite. Puteţi să vă exprimaţi spontan şi curent, să utilizaţi limba în mod eficient în viaţa socială, profesională sau academică, să vă exprimaţi pe teme complexe în mod clar şi bine structurat.
  • După acest modul, veţi putea înţelege fără efort tot ceea ce citiţi sau auziţi. Puteţi restabili date şi argumente din surse diferite scrise sau orale, rezumându-le coerent. Puteţi să vă exprimaţi spontan, curent şi precis ; puteţi distinge nuanţele fine de sens în ceea ce priveşte subiectele complexe.