TEF/TEFAQ
PDF Imprimare Email
 

Ce este TEF ?

 

Testul de evaluare a limbii franceze este un test de franceză generală a Camerei de Comerţ şi Industrie Paris care are drept

obiectiv de a test nivelul cunostinţelor şi competenţelor de înţelegere şi expresie în franceză generală.

TEF oferă candidatului o « fotografie lingvistică » a nivelului său în franceză situându-l pe o scară conform Cadrului European

Comun de Referinţă pentru limbi cât şi a Nivelurilor de Competenţă Lingvistică Canadiene.

Combien d’épreuves ?

Testul de evaluare a limbii franceze se compune din două serii de probe:
Probe în format QCM (întrebări cu alegeri multiple), în trei părţi obligatorii.

  • Înţelegere scrisă (CE) 60 min – 50 întrebări – 300 puncte
  • Înţelegere orală (CO) 40 min – 60 întrebări – 360 puncte
  • Lexic şi gramatică (LS) 30 min – 40 întrebări – 240 puncte

Probele de producere, în două părţi la alegere.

  • scrisa (EE) 60 min – 2 subiecte de tratat - 450 puncte
  • orală (EO) 15 min – 2 subiecte de tratat - 450 puncte

Teste ? Pentru cine ? Ce probe ?

  • Sunt patru teste la care vă puteţi înscrie:

TESTE ?

PENTRU CINE ?

CE PROBE ?

 

 

TEF

 

- Studenţii care doresc să-şi urmeze studiile în Franţa.

- Persoanele care doresc să-şi completeze CV ul indicând nivelul limbii franceze.

La alegere :
- Probe QCM

  • Înţelegere scrisă
  • Înţelegere orală
  • Lexic / Gramatică

- Exprimare scrisă
- Exprimare orală

 

TEFAQ

 

- Persoanele ce doresc să-şi completeze dosarul de emigrare în Québec.

La alegere :
- Înţelegere scrisă
- Înţelegere orală
- Exprimare scrisă
- Exprimare orală

 

TEF Canada

- Persoanele ce doresc să-şi completeze dosarul de de emigrare în Canada.

- Persoanele ce au făcut cerere pentru cetăţenia canadiană.

Obligatorii :
- Înţelegere scrisă
- Înţelegere orală
- Exprimare scrisă
- Exprimare orală

TEF pour la
naturalisation

- Persoanele ce doresc să obţină naţionalitatea franceză.

Obligatorii :
- Înţelegere orală
- Exprimare orală

 

Barem de puncte stabilite de MICC pentru TEFAQ :

Aplicant principal
16 puncte maxim

A1 la B1

B2

C1

C2

Înţelegere orală

0 puncte

5 puncte

6 puncte

7 puncte

Exprimare orală

0 puncte

5 puncte

6 puncte

7 puncte

Înţelegere scrisă

0 puncte

1 punct

Exprimare scrisă

0 puncte

1 punct

Aplicant secundar
6 puncte maxim

A1 la B1

B2

C1

C2

Înţelegere orală

0 puncte

2 puncte

3 puncte

Exprimare orală

0 puncte

2 puncte

3 puncte

 

Cine se poate prezenta la TEF ?

Este deschis tuturor : vă puteţi prezenta la TEF oricare ar fi vârsta dvs. sau nivelul de cunoştinţe. Nu este nevoie de nici o

diplomă sau de nici un fel de pregătire specifică pentru a vă putea prezenta la TCF.

Atestarea rezultatului

Atestatul este trimis în circa două-trei săptămâni de la data aflării rezultatului. Acesta vă situează nivelul de cunoştinţe în

raport cu cele 6 niveluri al Consiliului Europei pentru toatalitatea competenţelor cât şi pentru fiecare competenţă în parte.

Sesiuni şi înscrieri

31 ianuarie 2015
Data limita de inscriere:
-pentru versiunea on-line 22 ianuarie 2015

28 februarie 2015
Data limită de înscriere :
-pentru versiunea on-line 19 februarie 2015 

28 martie 201 5
Data limită de înscriere :
-pentru versiunea on-line 19 martie 2015

25 aprilie 2015
Data limită de înscriere :
-pentru versiunea on-line 16 aprilie 2015

30 mai 2015
Data limită de înscriere :
-pentru versiunea on-line 21 mai 2015

27 iunie 2015
Data limită de înscriere :
-pentru versiunea on-line 18 iunie 2015 

Tarife 2014

e-tefàQuébec - Epreuves au choix / Probe la alegere :
e-tefàQ CE : compréhension écrite (înţelegerea unor texte scrise) …………
e-tefàQ CO : compréhension orale (înţelegerea unor documente audio) …………
e-tefàQ EE : expression écrite (exprimare în scris) ……………………………………………
e-tefàQ EO : expression orale (exprimare/interacţiune orală) ………………………….

210 lei

210 lei

210 lei
210 lei

e-tef - Epreuves au choix / Probe la alegere
e-tef _ EE : expression écrite (exprimare în scris) …………………………………………….
e-tef _ EO : expression orale (exprimare/interacţiune orală) .......................
e-tef _ CE-CO-LS : compréhension écrite et orale, lexique et structure (exprimare în scris si orală, lexic şi structuri gramaticale) ......

210 lei

210 lei
420 lei

 

e-tef CANADA - Epreuves obligatoires / Probe obligatorii :
e-tef_Canada CE : compréhension écrite (înţelegerea unor texte scrise)
e-tef_Canada CO: compréhension orale (înţelegerea unor documente audio)

e-tef_Canada EE : expression écrite (exprimare în scris)
e-tef_Canada EO : expression orale (exprimare/interacţiune orală)

840 lei

e-tef pour l’accès à la nationalité française - Epreuves obligatoires / Probe obligatorii :
- e-tef_NAT CO : compréhension orale (înţelegerea unor documente audio)
- e-tef_NAT EO : expression orale (exprimare/interacţiune orală)

590 lei

Tarife 2012

Probe obligatorii:
TEF/e–TEF (versiunea on-line a TEF)
TEFàQ (TEF pentru Québec)
e_TEFàQ (versiunea electronică a TEF pentru Québec)

130 €

TEF/ e –TEF TEF probe obligatorii + 1 probă facultativă (exprimare în scris sau exprimare orală)

160 €

TEF/ e –TEF: TEF probe obligatorii + 2 probe facultative (exprimare în scris şi exprimare orală

180 €

Tarif suplimentar în cazul în care"versiunea pe hârtie" se organizează doar pentru unul sau doi candidaţi

plus 50 €

Plata se efectuează în lei.
Formular inscrierehttp://www.afploiesti.ro/images/stories/pdf_icon.gif

 

 


RocketTheme Joomla Templates